ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง People around you.จัดทำโดย ครูปุญญพัฒน์ กิ่งแก้ว
ชื่ออาจารย์ : นายปุญญพัฒน์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,09:33  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพประเภทซอฟแวร์ประยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,12:13  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,11:59  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..