ผลงานครู
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง Software
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,16:59  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง คำไวพจน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐฐา มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:56  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง หิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล แฮนหลุน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:53  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง สัญลักษณ์ในแผนที่
ชื่ออาจารย์ : นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:41  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง How to make an Omelette
ชื่ออาจารย์ : นายปุญญพัฒน์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:28  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Book เรื่อง People around you.
ชื่ออาจารย์ : นายปุญญพัฒน์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,09:33  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพประเภทซอฟแวร์ประยุกต์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณ๊ ขันใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,12:13  อ่าน 413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปราณ๊ ขันใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,11:59  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..