คณะผู้บริหาร

นางสาวเตียงคำ เตโช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา