สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้ประจำโรงเรียน