ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 62
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัย
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 62
รับชมวิดีโอการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ปี 2562
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 62
โรงเรียนวัดพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
คำขวัญวันเด็ก 2562
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 61
คำขวัญวันครู ปี 2562
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 61
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 61
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 61
มาแล้ว? ตารางสอบ O-NET 61 ของน้องๆ ป.6 อ่านก่อน รู้ก่อน!
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 61
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 60