ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565