ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
เด็กหญิงโชษิตา นิสยันต์
รายละเอียดผลงาน

เด็กหญิงโชษิตา  นิสยันต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร "ช้างน้อยเกมส์" ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2558

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,16:59   อ่าน 493 ครั้ง