ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุุ 10 ปีชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีระภาพ สลับสี
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:43   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภานุพันธ์ สันติภานุวัฒน์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:37   อ่าน 365 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไฟซัล มัททาร์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:30   อ่าน 369 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญชนก คล่องการ
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:21   อ่าน 393 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติสรณ์ นิสยันต์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:10   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญสิณี คล่องการ
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,17:05   อ่าน 335 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงโชษิตา นิสยันต์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,16:59   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 วิ่งผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกร คำมา
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,16:47   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 วิ่งผลัด 5X80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพล ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,12:20   อ่าน 388 ครั้ง