ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 8x50 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญสินี คล่องการ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:13   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาดา มุกเหล็ก
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:11   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชามาวีร์ อยู่ดำรง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:09   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอสรา เทพพิทักษ์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:53   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระศิลป์ สวนเมือง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:49   อ่าน 37 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอดิเทพ แซ่เล่า
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:48   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติภพ แสงสว่าง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:43   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกัญญา พวงแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:35   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนชา เมืองศรี
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:25   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรี นันสุนีย์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:18   อ่าน 32 ครั้ง