ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ตัวแทนยุวชนซูโม่ทีมชาติไทย​ ไปแข่งขันในรายการซูโม่​ฮะกูโฮ​แมท​ ครั้งที่​9​ ณ​ กรุง​โตเกียว​ ประเทศญี่ปุ่น​
ชื่อนักเรียน : เด็ก​ชาย​เอสรา​ เทพพิทักษ์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:18   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 8x50 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญสินี คล่องการ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:13   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาดา มุกเหล็ก
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:11   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชามาวีร์ อยู่ดำรง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:09   อ่าน 155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอสรา เทพพิทักษ์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:53   อ่าน 206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระศิลป์ สวนเมือง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:49   อ่าน 179 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอดิเทพ แซ่เล่า
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:48   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติภพ แสงสว่าง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:43   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกัญญา พวงแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:35   อ่าน 183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนชา เมืองศรี
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:25   อ่าน 176 ครั้ง