ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวิ่ง 5x80 เมตร ประเภทอายุ 10 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชนันทน์ โปร่งมณี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,16:33   อ่าน 185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาวิ่ง 8x50 เมตร ประเภทอายุ 12 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธราเทพ เต๊ะหิรัญ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,16:30   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาวิง 8x 50 เมตร ประเภทอายุ 10 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเตชิษฐ์ ชนบุญ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,16:28   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาวิ่ง 8x50 เมตร ประเภทอายุ 10 ปี ชาย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัชชานนท์ สะมะแอ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,16:26   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนยุวชนซูโม่ทีมชาติไทย​ ไปแข่งขันในรายการซูโม่​ฮะกูโฮ​แมท​ ครั้งที่​9​ ณ​ กรุง​โตเกียว​ ประเทศญี่ปุ่น​
ชื่อนักเรียน : เด็ก​ชาย​เอสรา​ เทพพิทักษ์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,10:18   อ่าน 671 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 8x50 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญสินี คล่องการ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:13   อ่าน 507 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาดา มุกเหล็ก
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:11   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา วิ่งผลัด 5x80 เมตร ประเภท 12 ปี หญิง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชามาวีร์ อยู่ดำรง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:09   อ่าน 433 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอสรา เทพพิทักษ์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:53   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันยูโด ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระศิลป์ สวนเมือง
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:49   อ่าน 482 ครั้ง