ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 120) 03 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ช่องยูทูป โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 32) 28 ก.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 278) 18 พ.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 225) 18 พ.ค. 62
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 258) 15 พ.ค. 62
รับชมวิดีโอการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ปี 2562 (อ่าน 45) 13 ม.ค. 62
โรงเรียนวัดพิชัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 637) 27 ธ.ค. 61
คำขวัญวันเด็ก 2562 (อ่าน 627) 25 ธ.ค. 61
คำขวัญวันครู ปี 2562 (อ่าน 610) 24 ธ.ค. 61
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 363) 07 พ.ย. 61
โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (อ่าน 421) 07 พ.ย. 61
มาแล้ว? ตารางสอบ O-NET 61 ของน้องๆ ป.6 อ่านก่อน รู้ก่อน! (อ่าน 571) 29 ก.ย. 61
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 522) 17 มิ.ย. 60