ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ เมื่อวันที 14 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวเตียงคำ  เตโช  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะครู โดยในกิจกรรม มีการประกวดสื่อหลากหลายประเภท เช่น สื่อสิงพิมพ์  สิงประดิษฐ์ และสื่อ CAI เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,13:27   อ่าน 121 ครั้ง