ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย เข้าร่วมโครงการเด็กดีศรี กทม. ประจำปี 2566 เมื่อ วันที่ 12 ม.ค.2566
นางสาวเตียงคำ  เตโช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย มอบหมาย นางสาวแพรพลอย พงษ์สุวรรณ ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย จำนวน 2 คน ได้แก่เด็กชายจิรายุ พรหมประเสริฐ และเด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์นนท์ เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีศรี กทม. ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังโอวาทของผู้ว่าราชการกรุงเทืพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานคร  ณ ห้องบางกอก ชัน 2B อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,18:25   อ่าน 17 ครั้ง