ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อ วันที่ 9 ม.ค.2566
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าเข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน และส่งเสริมอาชีพโดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชนกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนวัดพิชัย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,17:11   อ่าน 88 ครั้ง