ภาพกิจกรรม
มอบหมวกนิรภัย แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 17 สิงหาคม 2565
โรงเรียนวัดพิชัย โดย นางสาวเตียงคำ เตโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมวกนิรภัย จำนวน 23 ใบ แก่นักเรียนที่เดินทางไป-กลับโรงเรียน โดยรถจักรยานและจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักเรียน เมื่อ 17 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,13:27   อ่าน 103 ครั้ง