ภาพกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) เมื่อ 12 เมษายน 2564
นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิชัยมหามงคลบพิตร พระประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,12:02   อ่าน 73 ครั้ง