ภาพกิจกรรม
โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564
นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย เป็นประธานโครงการตรวจสอบทบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่่ 10 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,09:48   อ่าน 44 ครั้ง