ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดพิชัย จัดการประเมินภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกรุณ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง และนางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,16:14   อ่าน 89 ครั้ง