ภาพกิจกรรม
ประชุมผอ.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:56   อ่าน 67 ครั้ง