ภาพกิจกรรม
ค่ายโตไปไม่โกง (ต้านทุจริตศึกษา) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพิชัย นำโดย นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดค่ายโตไปไม่โกง (ต้านทุจริตศึกษา) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละกิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริต
ฐานที่ 2 การกระทำอย่างรับผิดชอบ
ฐานที่ 3 ความเป็นธรรมทางสังคม
ฐานที่ 4 เป็นอยู่อย่างพอเพียง
และ ฐานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ
 
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,18:12   อ่าน 155 ครั้ง