ภาพกิจกรรม
ค่ายโตไปไม่โกง (ต้านทุจริตศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพิชัย นำโดย นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดค่ายโตไปไม่โกง (ต้านทุจริตศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละกิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1 ความซื่อสัตย์สุจริต
ฐานที่ 2 การกระทำอย่างรับผิดชอบ
ฐานที่ 3 ความเป็นธรรมทางสังคม
ฐานที่ 4 เป็นอยู่อย่างพอเพียง
และ ฐานที่ 5 การมีจิตสาธารณะ
 
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,17:05   อ่าน 98 ครั้ง