ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดพิชัย นำโดย นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 - 25  สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม Science Show และฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1 ดาราศาสตร์ 
ฐานที่ 2 ขวดเป่าลูกโป่ง
ฐานที่ 3 ดังกว่าได้อย่างไร
ฐานที่ 4 เจาะไม่รั่ว
ฐานที่ 5 การจมการลอย
ฐานที่ 6 หอบไปได้อย่างไร
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,15:44   อ่าน 156 ครั้ง