ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อ 25 มิ.ย. 2563

นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 25 มิถุนายน 2563

นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 25 มิถุนายน 2563

 

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,16:50   อ่าน 19 ครั้ง