ภาพกิจกรรม
ตรวจติดตามการปรับปรุงพื้นห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อ 22 มิ.ย.2563
นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้ นายพิษณุ เนียมประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการปรับปรุงพื้นห้องเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,16:46   อ่าน 11 ครั้ง