ภาพกิจกรรม
ร่วมมือร่วมใจ"5ป 1ข" ป้องกันโรคไขเลือดออก เมื่อ 23 มิ.ย. 2563
นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขต มอบหมายให้ นางสาววชิราภรณ์ มีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,16:33   อ่าน 8 ครั้ง