ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อ 9 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดพิชัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาและทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้น ตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระครูวรกิจจานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดพิชัย เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพิชัย เมื่อ 9 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,15:00   อ่าน 120 ครั้ง