ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณ นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี คณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนประธานกรรมการสถานศึกษาเปิดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 6 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,13:07   อ่าน 186 ครั้ง