ภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพในโรงเรียนวัดพิชัย ปีการศึกษา 2562 เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณ ผอ.กรุณ วงศ์ใหญ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ท่านศึกษานิเทศก์พรทิพ โชคถาวร และท่านศึกษานิเทศก์วิลัน ทำไร่ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดพิชัย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,08:39   อ่าน 105 ครั้ง