ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดโครงงาน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์พรทิพย์ โชคถาวร ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดโครงงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,18:36   อ่าน 21 ครั้ง