ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนวัดพิชัยขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบางกะปิ และโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ที่แนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,16:09   อ่าน 127 ครั้ง