ภาพกิจกรรม
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัยมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมแต่ละระดับชั้น แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 และแจกนมสำหรับให้นักเรียนนำไปดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,16:55   อ่าน 66 ครั้ง