ภาพกิจกรรม
PLC เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) เมื่อ 4 ตุลาคม 2562
นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเยาะห์มัด โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 4 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,15:06   อ่าน 27 ครั้ง