ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณ คุณมิตร เจริญวัลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินกาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวัดพิชัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,15:59   อ่าน 64 ครั้ง