ภาพกิจกรรม
โครงการอิ่มนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2 เมื่อวันที 17 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดพิชัยขอขอบคุณ ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 14 และทีมงานทุกท่าน ที่ทำไข่เจียวเลี้ยงน้องๆนักเรียน "อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า" ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 17 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,09:00   อ่าน 40 ครั้ง