ภาพกิจกรรม
เชิญชวนดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
1. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ออกเสียงคำากับพี่ยักษ์คิ้ว
2.แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ตัวสะกดน่าจดจำา
3. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ
4. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง เรียนรู้มาตราตัวสะกดกับพ่อมดน้อย
5. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ดินแดนตัวสระมหัศจรรย์
6. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง สนุกกับอักษรนาำ คาำควบกล้ำา
7. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ผจญภัยคำาหรรษา
8. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง นักสืบพิชิตเมืองปริศนา
9. แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัด
10.แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เรื่อง ตะลุยอวกาศอ่านคำามหาสนุก
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,19:15   อ่าน 68 ครั้ง