ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ ติดตามการใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ ติดตามการใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอน และ ตรวจเยี่ยมงานโภชนาการ​โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน​ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,22:02   อ่าน 21 ครั้ง