ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เมื่อ 23 สิงหาคม 2562
โรงเรียนวัดพิชัย ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ science show ประกวดชุด Recycle และฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ทำการทดลอง ณ ลานอเนกประสงค์ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,10:32   อ่าน 84 ครั้ง