ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อ 9 สิงหาคม 2562
โรงเรียนวัดพิชัยจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 9 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,11:33   อ่าน 23 ครั้ง