ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ ครั้งที่ 2 เมื่อ 5 สิงหาคม 2562
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณ คุณมิตร เจริญวัลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินกาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวัดพิชัย เมื่อ 5 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,18:04   อ่าน 21 ครั้ง