ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพิชัย มื่อ 28 มิถุนายน 2562
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย ขอขอบคุณ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ทางโรงเรียน โรงเรียนวัดพิชัย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ เมื่อ 28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,16:37   อ่าน 69 ครั้ง