ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อ 26 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดพิชัยดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดตัวละครในวรรณคดี การแสดงละครจากคณะกรรมการนักเรียน เป็นต้น ณ ลานอเนกประสงคต์วัดพิชัย เมื่อ 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,20:04   อ่าน 496 ครั้ง