ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรในการดำรงชีวิต เมื่อ 7 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดพิชัยขอขอบคุณ นายสุรพล  ม่วงอวยพร (คลินิกหมอชูแพทย์แผนไทย)
วิทยากรในกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรในการดำรงชีวิต “ยาดมสมุนไพร แลน้ำมันตะไคร้หอม”
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย เมื่อ 7 มีนาคม 2562

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,17:46   อ่าน 129 ครั้ง