ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัย  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดพิชัย วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2559,17:57   อ่าน 831 ครั้ง