ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตบึงกุ่มให้ความรู้การทำบัตรประชาชน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
นางกัลยาณี โภชนสมบูรณ์ หัวหน้าฝายการศึกษา นางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบึงกุ่ม จัดอบรมเรื่องการทำบัตรประชาชนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิชัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2559,17:01   อ่าน 940 ครั้ง