รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดพิชัย
30/1 ม.1 ซอยวัดพิชัย ถนนเสรีไทย   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2377-6160 หรือ 02-051-2415
Email : watpichai2010@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :