ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำแดง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 9
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีเขียว) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 10
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 11
ชุดข้อสอบ NT
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 42
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 46
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 46
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 52
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 49
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 76
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 บวก ลบ คูณ หาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 648.24 KB 54
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 374
แบบกรอกคะแนนเก็บ ปีการศึกษา 2558
ใบกรอกคะแนนเก็บนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 161.89 KB 52
แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกุงเทพมหานคร
5.ภาษาอังกฤษ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.65 KB 653
4.สังคมศึกษาฯ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 408
3.วิทยาศาสตร์+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 521
2.คณิตศาสตร์ +เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1450
1.วิชาภาษาไทย+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.47 KB 3675
ประกาศผลการเรียนนักเรียน 1/2558
แบบกรอกคะแนน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226.5 KB 40