ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กทม. อบรมวันที่ 28 มี.ค. 2559 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 34
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กทม. อบรมวันที่ 28 มี.ค. 2559 ชุดที่ 1 13
ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงราชื่อ 17 พ.ค. 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 63.53 KB 41
แบบกรอกคะแนน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 ป.5 เอกสารหมายเลข 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 30
แบบกรอกคะแนน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 ป.5 เอกสารหมายเลข 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 584.5 KB 44
ชุดข้อสอบ NT
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 25
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 30
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 27
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 35
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 31
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 58
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 บวก ลบ คูณ หาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 648.24 KB 37
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 340
แบบกรอกคะแนนเก็บ ปีการศึกษา 2558
ใบกรอกคะแนนเก็บนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 161.89 KB 35
แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกุงเทพมหานคร
5.ภาษาอังกฤษ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.65 KB 610
4.สังคมศึกษาฯ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 384
3.วิทยาศาสตร์+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 478
2.คณิตศาสตร์ +เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1349
1.วิชาภาษาไทย+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.47 KB 3620
ประกาศผลการเรียนนักเรียน 1/2558
แบบกรอกคะแนน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226.5 KB 23