ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำแดง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 17
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีเขียว) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 17
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 18
ชุดข้อสอบ NT
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 51
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 55
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 55
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 60
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 59
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 85
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
ข้อสอบออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7 มี.ค.2561) 54
ข้อสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (28 ก.พ.2561) 61
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 บวก ลบ คูณ หาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 648.24 KB 64
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 400
แบบกรอกคะแนนเก็บ ปีการศึกษา 2558
ใบกรอกคะแนนเก็บนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 161.89 KB 63
แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกุงเทพมหานคร
5.ภาษาอังกฤษ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.65 KB 683
4.สังคมศึกษาฯ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 455
3.วิทยาศาสตร์+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 544
2.คณิตศาสตร์ +เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1531
1.วิชาภาษาไทย+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.47 KB 3798
ประกาศผลการเรียนนักเรียน 1/2558
แบบกรอกคะแนน ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226.5 KB 52